Vrije dagen en vakanties schooljaar 2023-2024

Georges

Het schooljaar start op vrijdag 1 september 2023

1e trimester
Vrijdag 29/09/2023 Facultatieve vrije dag
Vrijdag 06/10/2023 Pedagogische studiedag
Maandag 30/10/2023 tot vrijdag 03/11/2023 Herfstvakantie
Donderdag 23/11/2023 Pedagogische studiedag
Maandag 25/12/2023 tot vrijdag 05/01/2024 Kerstvakantie

2e trimester
Woensdag 31/01/ 2024 Pedagogische studiedag
Maandag 12/02/2024 tot vrijdag 16/02/2024 Krokusvakantie
Maandag 01/04/2024 tot vrijdag 12/04/2024 Paasvakantie

3e trimester
Woensdag 01/05/2024 Feest van de arbeid
Donderdag 09/05/2024 O.H. Hemelvaart
Vrijdag 10/05/2024 Brugdag
Maandag 20/05/2024 Pinkstermaandag
Maandag 10/06/2024 Facultatieve vrije dag

De zomervakantie start op vrijdag 28 juni 2024 om 12u15.