Een school met geschiedenis en vooral een mooie toekomst!

In 1947 stuurden de Fraters van Tilburg vanuit Zonhoven een afvaardiging naar Meulenberg. De twee pioniers waren Frater Eugène en Frater Martin. Ze startten een schooltje met ongeveer 60 jongens van de tweede en de derde graad.

Aangezien de scholen toen jaarlijks een gevoelige stijging van het aantal leerlingen kenden, werd het onderwijsteam snel uitgebreid. Voor 1949 hoorde de fraterschool bij de zusterschool. Daarna kwamen de scholen op eigen benen te staan. De jongensschool werd genoemd naar Domenico Savio, de lievelingsleerling van Don Bosco. Hij beschreef hem als het ideaalbeeld van een goede leerling en christen. Op 3 mei 1950 werd Savio zalig verklaard en op 12 juni 1954 werd hij zelfs heilig verklaard door paus Pius XII.

In 1951 zag de mijn in dat de nood aan schoollokalen hoog was. Er werden nieuwe schoollokalen gebouwd.
Dit project resulteerde in één van de van de mooiste scholen van Limburg. De school werd druk bezocht door allerlei mensen en organisaties omwille van haar bijzondere architectuur. Het oorspronkelijke gedeelte bevatte naast de klaslokalen een grote loods, een ruime turnzaal met twee kleedkamers en twee zaaltjes met stortbaden. In het voorgebouw bevond zich de bureau, het magazijn, de spreekkamer met bibliotheek en lokalen voor medisch schooltoezicht.

speelplaats Sprankel methodeschool JenaplanIn 1957 werd de school dan verder uitgebouwd met extra klassen en een tweede loods. Dit gedeelte kent een enigszins andere architectuur. Ook werd er aan de school een museum voorzien. Deze ruimte werd echter al vlug als klaslokaal in gebruik genomen. In 1956 waren er 339 leerlingen in de jongensschool.

De voormalige meisjesschool is qua uiterlijk bijna
hetzelfde als de jongensschool.
Het laatst bijgebouwde gedeelte dateert van 1956 en 1957.
De school werd bestuurd door de eerwaarde zusters van Filippus Neri (St.Niklaas-Waas).
In 1956 bedroeg het aantal leerlingen van de meisjesschool 323 leerlingen.


SPEELPLAATS175 2

De kleuterschool situeert zich in een afzonderlijk gebouw. Aan de voorzijde vind je een administratief gebouw. De blikvanger is echter het paviljoen van acht klasjes naast elkaar, geschikt in een boog. Ieder klasje is voorzien van een eigen sanitair gedeelte en de speelplaats aan de achterzijde. In het jaar 1956 waren er gemiddeld 40 tot 50 kleuters per klas, met een totaal van 326 kinderen.

kleuterschool Sprankel methodeschool Jenaplan   kleuterschool Sprankel methodeschool Jenaplan


In 1994 kende de school een reorganisatie. De kleuterschool werd een zelfstandige school en kreeg de naam 'De Kleine Wereld'. De meisjes- en jongensschool fusioneerden en vormden een gemengde school onder de naam 'Savioschool'.

In 1997 vierde de school haar 50-jarig bestaan. Op 6 januari 2000 zette de school haar eerste stappen naar het internet met een eigen website en startten ook de renovatiewerken. Alles kreeg een stevige opknapbeurt. Op 28 juli 2000 overleed Frater Eugène. Op 6 februari 2009 overleed oud-directeur Frater Gerard op 75-jarige leeftijd.

Ondertussen zijn de kleuterschool en de lagere school herenigd in één basisschool. De voorbije jaren heette de school Vrije Basisschool Meulenberg.

Maar nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging!
In de lente van 2020 heeft de school een volledige make-over gekregen: de klaslokalen zijn gezellige schoolwoonkamers geworden en in frisse kleuren geschilderd, onze groene speelplaatsen zijn nog meer uitnodigend geworden met een duidelijk accent op duurzaamheid.
Maar je wordt natuurlijk  geen Jenaplan Methodeschool door een gezellige klas of een avontuurlijke speelplaats, ons onderwijsteam heeft een intensieve, 3-jarige opleiding JENAPLAN gevolgd en is er helemaal klaar voor om samen met jullie kinderen een grootse uitdaging aan te gaan!

Vanaf nu beginnen we samen aan een nieuw hoofdstuk:
SPRANKEL methodeschool Jenaplan, de school waar je leert samen leven!

Samen sprankelen