Wereldoriëntatie en nestgroepwerk

In een jenaplanschool is wereldoriëntatie waar het om draait. Logisch want kinderen leren er duurzaam om te gaan met de natuur om hen heen, respectvol om te gaan met de mensen om hen heen en ver weg, en de zin van het leven en de wereld te ontdekken en in vraag te stellen.

lWODat doen ze door er vaak op uit te trekken, de echte wereld in. Maar ook door de wereld in de school te halen, door te luisteren naar verhalen, door te experimenteren, door zelf onderzoeksvragen te stellen, door te googlen, een bezoek te brengen aan de bib of bij mensen met kennis en ervaring. Kortom, de kinderen zijn ontdekkend en onderzoekend bezig, vaak in de vorm van projecten. Zodoende wordt de wereld steeds groter en ruimer en leert het kind zelf een mening te vormen.
Wereldoriëntatie in de buurt

CASINOEgelWO 1ArcheiologenVERREKIJKERWatersnip 8
Schoolbreed werken we op SPRANKEL met thema’s die weliswaar aangepast worden aan de leeftijd en de belevingswereld van het kind, maar boeiend zijn voor ons allemaal.

Het succesvolle project wordt op het einde van de week in een SPRANKELviering in de kijker gezet.
De kinderen laten dan aan elkaar en aan hun ouders zien wat zij geleerd hebben in de voorbije periode.

Vijverproject