Ritmisch weekplan

Wij zijn ervan overtuigd dat SPRANKEL een geweldige plek is om te leren samenleven, ook voor jouw kind!


Samen spreken

In SPRANKEL werken we met een ritmisch weekplan waar de 4 basisactiviteiten - gesprek, spel, werk en viering - elkaar afwisselen gedurende de dag en de week. We streven daarbij naar een evenwichtige verdeling tussen inspanning en ontspanning.
Hierdoor ontstaat een herkenbare regelmaat en structuur waarin kinderen zich veilig voelen en daardoor beter en gemakkelijker kunnen groeien en gestimuleerd worden om zelfverantwoordelijk te denken en te handelen.


Wat zijn de 4 basisactiviteiten van ons ritmisch weekplan?

SAMEN spreken

Het gesprek is bij ons de basis van veel activiteiten. Door met elkaar in gesprek te gaan, leren kinderen zich te uiten, te luisteren naar anderen, hun mening te vormen en zichzelf te presenteren.

Als we met elkaar praten zitten we in de kring. Dan kunnen we elkaar goed zien en zijn we meer betrokken bij wat besproken wordt. Samen spreken vindt natuurlijk niet alleen in de kring plaats, maar ook tijdens instructiemomenten en hulp tussen kinderen onderling, tussen kind(eren) en leerkracht of een gesprekje naar aanleiding van een opdracht.

                      Kring6BesprekenBoerderij                       

SAMEN werken

Met werk bedoelen we het aanleren, inoefenen en gebruiken van taal- en rekenvaardigheden, mediakundige vaardigheden, technische vaardigheden, …
We verdelen de schooldag in verschillende blokken: instructietijd, stille werktijd, projectwerk, contractwerk en hoekenwerk.

WERKEN


De geleerde vaardigheden en kennis worden ingezet in al onze wereldoriënterende activiteiten: functioneel leren om de wereld rondom ons verder te ontdekken en beter te begrijpen.
Samen werken

Vijver
SAMENWERKEN 3VERHAALTJE MAKEN
SAMEN spelen

Spel is voor kinderen essentieel om te kunnen ontwikkelen. Het samen spelen is ontspannend, plezierig en bijzonder waardevol. Het stimuleert de verbondenheid in een groep en zorgt voor vertrouwen en weerbaarheid.
Samen zandbak
Door te spelen vindt een kind mogelijkheden om indrukken en gevoelens die het heeft opgedaan, te verwerken. Het kan zijn angsten en boosheid kwijt, het kan zijn plezier en blijdschap uiten.

Tevens leren kinderen zichzelf en elkaar leren beter kennen en respecteren.
Ze leren rekening te houden met elkaar, maar ook teleurstellingen te verdragen.
BakkenSpelSneeuwSAMEN SPELEN       verwondering IGLOSamen 5
Samenwerken 1
                    


SAMEN vieren

Een viering is een bijzonder samenzijn dat wordt georganiseerd binnen de nestgroep of met de hele school. Door samen te vieren benadrukken we ons samenzijn en delen we ervaringen en emoties met elkaar. We zetten de successen en talenten van kinderen en nestgroepen in de kijker.
Een viering die steeds terugkomt is de weekafsluiting op vrijdagnamiddag met de hele school. Verder vieren we Sinterklaas, Kerstmis, verjaardagen, de afsluiting van projecten, het begin en einde van het schooljaar, … Ook als we afscheid moeten nemen van kinderen of teamleden, komen we allemaal samen.
VIEREN TONEEL
Warmste week