Wat is Jenaplan?

SPRANKEL methodeschool Jenaplan


Een wereld waar mensen harmonieus met elkaar samenleven, waar we met z’n allen gelukkig kunnen zijn, waar er ruimte is om onze talenten te ontwikkelen en te gebruiken, waar we durven dromen en samen proberen onze dromen te realiseren.
Te mooi om waar te zijn? Of het proberen waard...

SAMEN WERKEN

SPRANKEL is een school waar je leert samenleven, waar je elke dag aangespoord wordt om zelfverantwoordelijk te denken en te handelen en waar je vanalles kan ontdekken en verwonderd kan leren. Niet alleen omdat het in een leerplan staat, maar omdat je zelf die kennis nodig hebt om het te redden in een steeds veranderende wereld, waar we met z’n allen beter willen samenleven. Kinderen worden (mede-) verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen leren en voor hun rol in de klasgroep en op school.


In SPRANKEL beseffen we heel goed dat ieder kind uniek en verschillend is in zijn ontwikkeling, talenten en leerstijl. Kinderen krijgen de ruimte zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Het doel is dat ze van de verschillen en van elkaar leren en dat ze verschillen leren respecteren.
De leerstof van een jenaplanschool komt uit de leefwereld van de kinderen en uit het cultuurgoed van de maatschappij.
Het onderwijs in SPRANKEL omvat dan ook veel meer dan alleen het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Wij ‘SPRANKELen’ samen door het continu aanbieden van 4 basisactiviteiten: spreken, spelen, werken en vieren in een ritmisch weekplan, waar kinderen houvast in vinden.

Wil je graag een introductiefilmpje zien over Jenaplan? Klik hier!

Op SPRANKEL vinden wij het belangrijk dat kinderen al doende 10 essenties verwerven m.a.w. 10 competenties die ze een leven lang nodig hebben.
Daarom worden kinderen op een jenaplanschool niet alleen gestimuleerd om kennis te verwerven, maar ook om broodnodige competenties aan te leren, flexibel te zijn, elkaars mening te respecteren, sterk in hun schoenen te staan, creatieve oplossingen te bedenken voor steeds andere problemen ... om ook later als ze volwassen zijn hun mannetje te kunnen staan in onze maatschappij.

Wat zijn de 10 essenties van een Jenaplanschool?

Kinderen leren om ondernemende mensen te worden, die kunnen plannen, communiceren en samenwerken, die iets kunnen creëren en dat ook kunnen presenteren. Maar ook mensen die zorgen voor elkaar en respecteren elkaars mening en gevoelens. Ze leren nadenken over hun inbreng, kunnen reflecteren en ze leren verantwoordelijkheid te dragen.

10 essenties Jenaplan, Sprankel methodeschool