Ook ouders maken mee school!

Ook ouders maken mee school!

De nestleiders zijn op SPRANKEL aanwezig vanaf 8.15 uur en blijven na school ook nog even aanspreekbaar.
Ouders zijn dan welkom op school om de nestleider van hun kind kort te spreken.
Soms kan je (of kunnen wij) eens behoefte hebben aan een meer uitgebreide babbel, al dan niet in aanwezigheid van je kind. Zo'n afspraak wordt vastgelegd in samenspraak met  met onze zorgcoördinatoren of directeur. De zorgcoördinatoren zijn Ann B. (kleuterschool) en Mieke (lagere school).
SPRANKEL probeert zo aanspreekbaar mogelijk te zijn, en dit vanaf de eerste schooldag tot de laatste: via de website, e-mail, telefoon, Whatsapp, …
Papa
OUDER
Op SPRANKEL kunnen we ook rekenen op ouders die samen met ons actief school maken. 
Zij zetten zij zich in voor de begeleiding van uitstappen van schoolse projecten, organiseren onze wereldbefaamde multiculturele bruch, leesprojecten,...
Verder kan je als ouder actief deelnemen en meedenken in het oudercomité.
En gelukkig steken ouders af en toe de handen uit de mouwen om klusjes op te knappen op onze jenaplanschool samen met de juffen en de meesters.

Wil je ook graag als ouder actief met ons 'sprankelen'?  Laat het dan zeker weten aan de nestleider van je kind of aan Carolien van het Secretariaat.

KlusKlusse Feest


KlusdagBuitenkeukenMama1