Vinnige Vossen bij juf Lene

Welkom in ons vossennest!

Ik ben juf Lene, de nestleider van de Vinnige Vossen!
Onze klas vind je in de oranje gang, laatste deur.
In ons vossennest zitten kinderen van het 3de en 4de leerjaar samen.

Een vos is altijd al een speciaal dier geweest.
Het is één van de slimste en meest vindingrijke dieren uit het SPRANKELbos.
Vossen wonen over heel de wereld en overal passen ze zich aan.
Een vos denkt eerst goed na voor hij iets doet en bedenkt steeds goede oplossingen voor problemen die hij op zijn weg tegenkomt.

Een schooldag bij de Vinnige Vossen

Vanaf 8.25 uur mogen de kinderen kiezen of ze eerst nog even samen buiten spelen of liever met/zonder ouders de klas binnenkomen. Ouders kunnen dan samen met hun kind praten over de projecten waar hun vinnige vos mee bezig is en/of een praatje maken met mij.
We starten stipt om 8.40 uur in de kring om samen de planning van de dag te overlopen. Op maandag beginnen we met een vertelkring, waar de kinderen hun belevenissen van het weekend aan elkaar kunnen vertellen.

Na de vertelkring krijgen de kinderen hun taken voor de week toegewezen. Per duo zijn ze verantwoordelijk voor een bepaalde kring:
- actuakring: grote en kleine actua opzoeken en uitleggen.
- voorleeskring: uit een zelfgekozen boek voorlezen.
- verslagkring: een verslag maken over de natuur en omgeving in en rond de school.
- sportkring: na alle kringen zorgen voor een actief tussendoortje.
- trotskring: de eigen trotsdoos voorstellen
- spelkring: een kort spel uitleggen en leiden
- dagboekkring: een blog schrijven over hun leefwereld.
- kunstkring: een bekende kunstenaar onderzoeken en zelf een kunstwerk maken met eigenschappen van de gekozen kunstenaar.
- tuinkring: onze moestuin samen onderhouden.

Om 9.20 uur komen we terug samen in de kring en stellen de kinderen hun dagelijkse opdracht van die week voor. We sluiten het kringmoment af met de sportkring om zo fris de instructies vanaf 9.40 uur te kunnen volgen.
De kinderen krijgen instructies afgewisseld met stille werkmomenten. Tijdens de instructie bied ik de leerstof van taal en wiskunde aan. In de stille werktijd plannen de kinderen en zijn ze zelf verantwoordelijk wanneer ze welke taken maken.
Kinderen die meer uitleg nodig hebben, worden eerst nog even op weg geholpen in een mini-klas. Daarna gaan ze zelfstandig aan de slag. Er zijn ook altijd mag-opdrachten voor kinderen die sneller klaar zijn en/of een extra uitdaging willen.

In het eigen werkplan wordt er ook tijd gemaakt om dagelijks te lezen. Meestal lezen de kinderen in hun zelf gekozen leesboek van de klasbib, soms lezen ze in groepjes en soms is het gewoon tijd om te genieten van een voorgelezen verhaal. Om de 2 maanden gaan we met ons nest naar de bib. Zo willen we de kinderen motiveren om te lezen en zelf ook naar de bib te gaan.

In de namiddag hebben we projectwerk. De projecten, waar we over willen leren, worden samen met de kinderen gekozen. In deze projecten is er ook plaats voor muzische vorming, verzamelen van informatie op het internet, experimenteren met proefjes en leren samenwerken. Als het project helemaal klaar is, organiseren we een tentoonstelling in de school of zetten we het project op Facebook, want wij zijn trots op wat we allemaal geleerd hebben over een onderwerp!

Omdat we als jenaplanschool het heel belangrijk vinden om de wereld om ons heen te ontdekken, trekken de Vinnige Vossen regelmatig de wijde wereld in. Voor deze uitstapjes zou het fijn zijn als we op extra begeleiding van ouders en vrijwilligers kunnen rekenen.

Wat verwachten wij van de Vinnige Vossen:

dat ze blijgezind en uitgerust naar hun nest komen
dat ze in orde zijn met hun (huis)taken en lessen
dat ze zelf het huiswerk leren plannen en afwerken tegen het einde van de week
dat ze goed hun best doen
dat ze zorg dragen voor hun schoolgerief, bank en boekentas
dat ze respect hebben voor elkaar en goed kunnen samenwerken en plannen
dat ze zich houden aan gemaakte afspraken
dat ze het fijn vinden om naar hun vossennest te komen

Als er een Vinnige Vos jarig is, wordt dat natuurlijk gevierd. Dan zingen we samen een leuk verjaardagslied en de jarige Vos mag als hij dat wil het hele nest trakteren op een gezonde verrassing.

De Vinnige Vossen zouden ook graag nestouders hebben die helpen tijdens schoolse activiteiten.

Groetjes en tot in ons Vinnige Vossennest!

Juf Lene