Leergierige Libellen bij juf Lore

Hallo lieve vriendjes en vriendinnetjes!

Ik ben juf Lore, de nestleider van de Leergierige Libellen.
In ons nest zitten libellen van het 3de en 4de leerjaar.

Een libel is een vrolijk en elegant diertje. Het lijken wel kleurrijke helicopters!
Met hun facetogen hebben ze alles gezien, dus ze verkennen leergierig de wereld om hen heen.
Ze zijn snel, behendig en speels en dat biedt veel kansen om verder te groeien!
Een libel staat positief in het leven, houdt van veranderingen en is van nature een gelukkig diertje, dat niet denkt in beperkingen maar in mogelijkheden!
Ze leven in harmonie samen met de andere dieren in het SPRANKELbos.

Een schooldag bij de Leergierige Libellen

Vanaf 8.25 uur zijn de kinderen welkom op onze school. Ze kunnen ervoor kiezen om nog even op de speelplaats te spelen of al in de klas te komen om zich gezellig bezig te houden. Ook de ouders zijn welkom tot 8.40 uur om even in de klas te kijken of te babbelen met de nestleider.

Om 8.40 uur stipt starten we in de kring om samen de planning van de dag te overlopen. Elke maandag begint onze kring met een vertelkring. Tijdens deze vertelkring mogen de kinderen hun belevenissen van het weekend aan elkaar vertellen.
Na de vertelkring krijgen de kinderen hun taken voor de week toegewezen. Per duo zijn ze verantwoordelijk voor een bepaalde kring. Ze krijgen de tijd tot 9.20 uur om deze taak te vervullen.
- Actuakring: grote en kleine actua opzoeken en uitleggen.
- Voorleeskring: uit een zelfgekozen boek voorlezen.
- Verslagkring: een verslag maken over de natuur en omgeving in en rond de school.
- Sportkring: na alle kringen zorgen voor een actief tussendoortje.
- Trotskring: de eigen trotsdoos voorstellen
- Spelkring: een kort spel uitleggen en leiden
- Dagboekkring: een blog schrijven over hun leefwereld.
- Kunstkring: een bekende kunstenaar onderzoeken en zelf een kunstwerk maken met eigenschappen van de gekozen kunstenaar.
- Tuinkring: onze moestuin en planten in de klas/gang samen onderhouden.

Om 9.20 uur is het dan tijd om hun opdracht waar ze aan gewerkt hebben, voor te stellen aan de anderen. De kring sluiten we af met de sportkring. Dit doen we zodat de kinderen fris en monter zijn om de instructies te kunnen volgen, want deze beginnen om 9.40 uur.

Tijdens het instructiemoment bied ik de leerstof aan die ze moeten kennen. Dit zal taal, spelling en wiskunde zijn. Daarna is het aan henzelf om hun werk te plannen en te beslissen wanneer ze welke taak maken tijdens de blokperiode.
De kinderen die wat extra uitleg nodig hebben, worden eerst verder op weg geholpen in een mini-klas zodat ze daarna zelfstandig verder kunnen. Voor de kinderen die sneller klaar zijn of extra uitdaging willen, zijn er mag-opdrachten voorzien.

Ook lezen vind ik erg belangrijk in ons nest. Daarom zal er elke dag een leesmoment van 15 min voorzien worden waarin de kinderen alleen lezen, in groepjes lezen of voorgelezen worden. Ze mogen zelf een boek kiezen uit de klasbib of een boek meenemen van thuis. Om de 2 maanden gaan we ook met ons nest naar de bib. Zo willen we de kinderen motiveren om te lezen en zelf ook naar de bib te gaan.

Na de middag houden we ons bezig met projectwerk. Dit houdt in dat we thema’s onderzoeken die de kinderen zelf hebben gekozen. Tijdens het project komt het volgende aan bod: muzische vorming, verzamelen van informatie op het internet of uit boeken, experimenteren met proefjes, leren samenwerken, ... Als het project helemaal klaar is, organiseren we een tentoonstelling in de school of zetten we het project op Facebook. Zo kan iedereen zien wat de leergierige libellen geleerd hebben over een onderwerp.
Als jenaplanschool vinden we het heel belangrijk om de wereld om ons heen te ontdekken. Daarom trekken we er regelmatig op uit. Het zou dan fijn zijn om wat extra helpende handen van ouders te hebben tijdens deze uitstapjes zodat alles in goede banen loopt.

Wat verwacht ik van mijn Libellen?
Dat ze …
zorg dragen voor het schoolmateriaal en hun boekentas.
hun huiswerk zelf leren plannen en afwerken tegen het einde van de week.
blijven oefenen op de maaltafels en klok lezen.
respectvol zijn naar elkaar zodat ze goed kunnen samenwerken.
vrolijk en goedgezind naar de klas komen.

Enkele tips:
Libellen zijn energieke diertjes dus op tijd gaan slapen is heel belangrijk om die energie te behouden.
Niemand wacht graag op libellen die te laat zijn, dus vlieg zeker om 08:40 uur het nest binnen!
Belangrijke informatie, foto’s, communicatie gebeurt via onze klas Whatsapp.
Als je ziek bent, stuur je mij een berichtje via Whatsapp.
Problemen, bezorgdheden, vragen, … mag je altijd melden. Spreek mij gerust aan!

Als er een Leergierige Libel jarig is, wordt dit uiteraard gevierd. We zingen een verjaardagsliedje en nadien mag de jarige libel trakteren met een gezonde verrassing als hij/zij dat wil. Dit is dus zeker geen verplichting!

Om ons nest in goede banen te leiden, is er natuurlijk de nestleider, maar op uitstapjes zou het fijn zijn om ook enkele nestouders te hebben om mij te helpen. Als jij dit ziet zitten, mag je mij altijd contacteren!

Libellige groetjes en tot heel snel in ons libellennest!
Juf Lore