Eekhoorntjes bij juf Ann

Welkom in het eekhoornnest

Hallo allemaal,

Ik ben juf Ann en ben de trotse juf van het eekhoornnest, het nest van de 4- en 5-jarige kleuters.

Eekhoorns zijn schattige diertjes. Ze zijn slim, speels, lenig, behendig en hebben vooral veel lef.
Hun focus ligt op genieten en huppelend door het leven gaan.

Net zoals de eekhoorns verzamelen wij graag schatten uit de de natuur.
De eekhoorns zijn echte verzamelaars als het om voedsel gaat. Voordat de winter eraan komt, zorgen ze ervoor dat ze hun wintervoorraad: nootjes, eikels en zaden, vakkundig op diverse plekken verstoppen. Het zijn schatten, die hen helpen om te overleven. Daar hebben ze natuurlijk een portie moed en doorzettingsvermogen voor nodig.

Ook wij vinden het geweldig om de schatten van ons eigen SPRANKELbos en de wereld om ons heen te gaan ontdekken, met al onze zintuigen! We beleven de natuur in al zijn facetten tijdens de verschillende seizoenen. We vinden het ook super om onze gevonden schatten mee te nemen naar onze klas om erover te leren en er dingen over op te zoeken. Ermee te experimenteren, te rekenen, te knutselen, te koken en nog zoveel meer...

We werken in onze klas meestal met thema’s. Vooral thema’s die vanuit de kleuters zelf komen. Deze thema’s creëren een schat aan leerkansen. We vertrekken steeds vanuit een themaverkenning in de kring. Wat willen we over dit thema te weten komen en wat willen we doen? We merken dat kleuters hierdoor leergieriger en ondernemender worden en dat het hun betrokkenheid ook enorm verhoogt.
Ons nest heeft verschillende uitdagende hoeken, zowel binnen als buiten, die regelmatig verrijkt worden, zodat de kleuters naar hartenlust kunnen experimenteren, spelen, creëren en hun fantasie kunnen botvieren.
Onze grote, groene speelplaats is dan ook een waar speel- en experimenteer paradijs voor onze eekhoorntjes en de andere SPRANKEL-bosdieren. Hier maken we dan ook graag en gretig gebruik van.

Net zoals eekhoorns wagen wij graag de sprong...
Wanneer we de eekhoorns door de bomen zien springen op onze speelplaats, van tak naar tak, slaat de verwondering vaak toe. De eekhoorntjes vragen zich niet af of ze die tak van die andere boom wel zullen halen. Ze springen gewoon. En het gekke is, dat ze nooit op de grond vallen. Ze geloven in zichzelf en vertrouwen op hun eigen kunnen.

Als juf vind ik het belangrijk om kleuters te motiveren en te stimuleren om de sprong te wagen en hun grenzen te verleggen. Foutjes maken mag, daar leren we van. Net zoals eekhoorns zich ontwikkelen door te oefenen en behendiger te worden. Zo ontdekken de kleuters hun talenten en leren die verder te ontwikkelen en zijn de kleuters aan het einde van de eekhoorn-periode klaar om hun sprong naar de 1ste graad van de lagere school te wagen.

De kleuters krijgen de kans om te groeien in hun eigen ontwikkeling en dit op hun eigen tempo. We werken daarom in de klas met een eigen kleuter- weekplan (contractwerk). Alle ontwikkelingsdoelen komen aan bod. De kinderen ontdekken door het werken met een eigen kind-weekplan, hoe ze zelf verantwoordelijk kunnen denken en handelen. De kleuters leren zo hun eigen leerproces in handen te nemen.
Om de sprong te kunnen wagen, vinden we in ons eekhoornnest, zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevorderen, heel belangrijk. We werken en spelen samen en dragen zorg en verantwoordelijkheid voor onszelf, de andere kleuters, ons nest en de wereld om ons heen.

Net zoals de eekhoorns proberen we in balans te blijven...
Om in balans te blijven gebruiken de eekhoorns hun staart. De staart die ook bijdraagt aan de sprong-capaciteit.
De staart van de eekhoorn staat voor verbinding. Iets dat in ons nest zeker centraal staat. Verbinding met de natuur en elkaar, zodat kleuters in balans blijven: leren omgaan met emoties, frustraties, conflicten, ...
Ik vind het als juf dan ook belangrijk om een veilig, warm en gezellig nest te creëren, waar kleuters kunnen thuis komen en waar ze zichzelf kunnen zijn. Vertrouwen en geloven in hun eigen kunnen, in verbondenheid met de anderen.

De gezamenlijke kringmomenten: samen de dag starten en eindigen. Samen vieren, zingen, dansen, praten, vertellen, pleziertjes en verdrietjes delen in kringgesprekken, geven een gevoel van samenhorigheid en sterke verbondenheid.
Eke kleuter is uniek. Om zelfzeker in het leven te kunnen staan is het dan ook belangrijk dat onze kleuters allemaal de kans krijgen om eens in het middelpunt van de belangstelling te staan en zichzelf te tonen. Zo worden verjaardagen uitgebreid gevierd. De jarige kiest een vriendje om samen zijn/haar kroon te ontwerpen en te maken. Er wordt gezongen, er worden kaarsjes uitgeblazen op onze verjaardagstaart en de jarige mag trakteren met een gezonde lekkernij. Liever geen snoep want dat komt onze (eekhoorn)tandjes zeker niet ten goede ;-).

De kleuters kijken er ook enorm naar uit om “Kleuter van de Week” te zijn. Een hele week waarin ze helemaal centraal staan in ons nest. Ze mogen dan in het speciale stoeltje zitten, de kalenders aanpassen, taakjes doen, de boodschapper zijn, als eerste in de rij staan,... Er wordt samen met de andere kleuters besproken, waarom onze “Kleuter van de Week” zo bijzonder is. Ook mag de kleuter van de week dingen van thuis (lievelingsspeelgoed, huisdier, schatten, herinneringen,...) mee naar ons nest brengen en erover vertellen. De logeer-eekhoorn mag dan een hele week bij “Kleuter van de Week” logeren. Aan de hand van fotootjes, worden de belevenissen van de logeerweek verteld aan de andere kleuters. Zo wordt er ook verbinding gemaakt tussen “thuis” en de klas.

De dagelijkse contacten met de ouders in ons nest tijdens ons open onthaal en het samenwerken met onze klas-ouder(s) creëren ook verbondenheid, werken drempelverlagend en maken dat alles bespreekbaar is. Zo kan er kort op de bal gespeeld worden en dat komt onze kleuters en hun welbevinden alleen maar ten goede.

Kortom, in ons eekhoornnest krijgen kleuters de kans om:
zichzelf te ontdekken, samen naar oplossingen te zoeken, weerbaar te worden en daardoor meer vertrouwen te krijgen in zichzelf in verbondenheid met de anderen, om hun sprong te wagen, in balans te blijven en te groeien tot evenwichtige, ondernemende mensen die sterk in het leven staan.

Veel beukennootjes-groetjes,
Juf Ann