Jenaplan ouders: 8 grondprincipes

bosdag Sprankel methodeschool Jenaplan

Als Jenaplan methodeschool vinden wij het op Sprankel belangrijk om elk schooljaar 2 à 3 infosessies te organiseren om ouders en geïnteresseerden wegwijs te maken in Jenaplan.  Het is immers essentieel dat ook ouders volledig mee zijn in de filosofie en pedagogie van een jenaplanschool.

Het thema hier zijn 8 grondprincipes waaraan jenaplanscholen zich spiegelen:
1. Opvoeden tot inclusief denken: we doen alles samen want de groep is belangrijker dan het individu. En iedereen in de groep is evenwaardig.
2. Mens en democratie: kinderen, ouders en leerkrachten hebben allen inspraak in de leef-werkgemeenschap die de school is.
3. Dialoog: er wordt veel met elkaar gesproken. De dialoog verbindt ons allen.
4. Kind centraal: de school is er voor de kinderen. Opvoeding gaat voor onderwijs. De school is nooit een instrument voor economische, politieke, religieuze of andere belangen.
5. Authenticiteit: volwassenen en kinderen moeten echt zijn. Dit betekent dat we met z’n allen iedereen aanvaarden zoals die is. En dat we ook aandacht hebben voor de wereld zoals die is.
6. Vrijheid: als we samenwerken creëren we vrijheid. We zijn samen verantwoordelijk voor de nestgroep, de school, de gemeenschap, de wereld.
7. Kritisch denken: wij leren samen kritisch zijn en niet zomaar alles aanvaarden. Het is belangrijk om te vragen naar de zin en het nut van alles.
8. Creativiteit: creëren is belangrijk in onze school maar ook het uiten van gevoelens, expressie, inlevingsvermogen en het waarderen van schoonheid.

Deze grondprincipes hebben geleid tot 20 basisprincipes. Meer hierover in een volgend artikel!

bosdag kleuters Sprankel methodeschool Jenaplan